Menu

Garantie-/ Nazorgmelding

Beste klant, 

via onderstaand formulier kunt u een garantie- of nazorgmelding insturen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in voor een snelle afhandeling.
Onze afdeling Garantie & Nazorg zal de melding naar verwachting binnen 2 werkweken in behandeling nemen.

Gelieve bij meerdere garantie- en/of nazorgmelding deze niet te bundelen tot één melding maar hiervan losse meldingen in te sturen.

 

Hoe werkt een garantie-/ nazorgmelding?

 

Garantiemelding

Voordat een beroep kan worden gedaan op een garantie- controleert u of dit binnen de garantie valt.
Garantiebepalingen moeten uitdrukkelijk zijn overeenkomen.

Afhankelijk van het bouwwerk zijn verschillende garantiebepalingen mogelijk bijv.:
- Overeengekomen garantie via een waarborgregeling zoals bijv. BouwGarant, Woningborg of SWK.
- Overeengekomen garantie gesteld door de opdrachtgever vanuit bijv. een bestek.

Veelal wordt bij oplevering een (digitaal) opleverdossier overhandigd aan de opdrachtgever / gebruiker.
Dit opleverdossier bevat informatie over het bouwwerk waaronder de garantiebepalingen.

Bij een garantiemelding controleer u:
- of de garantietermijn van het desbetreffende onderdeel nog geldig is.
- of er geen uitsluiting op garantie zijn. Deze zijn als voorwaarden opgenomen in de tekst van garantiebepaling.

Nazorgmelding
Indien op voorhand al bekend is dat schade niet onder garantie valt maar herstel gewenst is kan een nazorgmelding worden gedaan.
Een nazorgmelding wordt gezien als een nieuwe werkopdracht aan K_Dekker en zal behandeld worden al zijnde een offerte aanvraag.

 

Gegevens adres melding

Gegevens aanvrager

Gegevens bewoner/gebruiker

Meldingsgegevens

Ik begrijp dat wanneer bij inspectie blijkt dat een garantiemelding niet onder garantie- en waarborgregeling en/of
koop-/aannemingsovereenkomst valt, de kosten van inspectie aan mij in rekening worden gebracht. Het starttarief en voorrijkosten bedraagt €145,- exclusief BTW.